Skada / Ärr fotografering

Fotografering av ärr vid försäkringsärenden.


Har du ärr eller andra synliga skador efter olycka eller operation och ditt försäkringsbolag behöver bilder för att göra bedömningen av hur skadan ser ut oftast 1-2 år efter skadans uppkomst för ersättning av vanprydande ärr.

Du kan få ersättning för fotograferingskostnaden av försäkringsbolaget om det ingår i din försäkring. 
Vi utför skadefotografering av din skada eller ärr och ser till att försäkringsbolaget får tydliga bilder av hög kvalitet som uppfyller de krav som de ställer. Bilderna kan levereras digitalt och faktureras direkt till försäkringsbolaget.

Grundpaket för skadefotografering som försäkringskassan står för kostar 990 kr utan moms, står ni själva för kostnaden blir det 1000 SEK och då ingår individuell ljusättning och fotografering av de ärr och skador som är aktuella inom ett begränsat och sammanhängande område samt digitalt leverans och fakturering till aktuellt försäkringsbolag.

Några försäkringsbolag har ett lägre ersättningsbelopp och då får ni som kund betala mellanskillnaden.

Ta med papper och ärendenummer så fixar vi resten!


Följ oss i sociala medier!