Företag

Personal porträtt, produktbilder, verksamhetsbilder, Företags event, interiör- och exteriörbilder, Företagspresentationer, E-learning samt reklamfilm.


Företag satsar mer på att få en riktigt bra och trovärdig kontakt med kunderna och bygga sin företagsbild, delvis genom fotografier av olika slag som ger ett seriöst intryck. 

Oss hos kan du boka tid för följande:

  • Personal porträtt i studio eller utomhus
  • Produktbilder
  • Verksamhetsbilder
  • Företags event
  • Interiör- och exteriörbilder
  • Företagspresentationer
  • E-learning
  • Reklamfilm

Detta kan innefatta att ta professionella profilbilder och fånga kontoret och dess miljö. Det kan också innehålla korta videoklipp som strategiskt kan utnyttjas av klienten när de har en potentiell kundbesök.

Företags fotografering omfattar ett brett spektrum av discipliner och ämnesområden. Vi tar bilder som presenterar kundens produkter, tjänster eller anläggningar i bästa möjliga ljus som presenterar varumärkets positiva värden.

Vill ni ha motiv med kreativa och udda sammanhang, då ska du kontakta oss. Vi gör dessa bilder efter dina önskemål och lägger ner mycket jobb på detaljer och retusch.

På Carlsbecker Studios gör vi även det vi kallar "omöjliga bilder".


Samarbetspartner

Följ oss i sociala medier!